0235-310116
spcjepvaslui@yahoo.com
Adresa str. Stefan cel Mare, nr. 70, Municipiul Vaslui

Formulare

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghişeele serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeaşi foaie (faţă şi verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepţia rubricii destinata semnăturii, care trebuie completată numai olograf.

Cereri si formulare

1

Cerere pentru eliberarea actului de identitate – Anexa 11 din HG 1375/2006

Descarca

2

Declaratie de luare in spatiul locativ al proprietarului – Anexa 12 din HG 1375/2006

Descarca

3

Declaratie de luare in spatiul locativ al proprietarului, prin mandatar – Anexa 13 din HG 1375/2006

Descarca

4

Declaratie solicitant conform art. 27, lit. c) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani – Anexa 14 din HG 1375/2006>

Descarca

5

Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania – Anexa 15 din HG 1375/2006

Descarca

6

Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania –Anexa 18 din HG 1375/2006

Descarca

7

Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei – Anexa 19 din HG 1375/2006

Descarca

8

Cerere pentru atribuirea de CNP

Descarca

9

Cerere transcriere si inregistrare act – Anexa 33 din HG 64/2011

Descarca

10

Cerere de schimbare de nume – Anexa 42 din HG 64/2011

Descarca

11

Cerere pentru reconstituire/intocmire ulterioara act – Anexa 49 din HG 64/2011

Descarca