0235-310116
spcjepvaslui@yahoo.com
Adresa str. Stefan cel Mare, nr. 70, Municipiul Vaslui

Audiente

CONSILIUL JUDE|EAN VASLUI

SERVICUL PUBLIC COMUNITAR JUDE|EAN DE EVIDEN|A  PERSOANELOR

Str.Stefan cel Mare nr.70, jud.Vaslui

Tel:   0235.310.116    0235.310.117

_________________________________________________________________

PROGRAM  DE AUDIEN|E

DIRECTOR EXECUTIV -  CEPOI  OANA - ANDREEA

JOI   1300 - 1500

Activitatea de audien\` la sediul S.P.C.J.E.P. Vaslui va fi suspendat` pe perioada  st`rii de alert`. Aceasta se va desf`]ura exclusiv prin coresponden\` po]tal` Str.Stefan cel Mare nr.70, jude\ul Vaslui sau email spcjepvaslui@yahoo.com

NOTA

Persoanele care doresc informa\ii pe linie de eviden\a persoanelor si stare civil` trebuie s` se adreseze mai int@i la compartimentele de stare civil`  din cadrul prim`riilor ]i la ghi]eele Serviciilor Publice Comunitare Locale de Eviden\` a Persoanelor, dupa caz la ]efii acestor servicii sau  la telefoanele  acestora: Vaslui-0235.324033;  Barlad-0335.414444;  Husi-0235.3480009; Negresti-0235.457399;  Murgeni-0235.426232, si apoi }efului Serviciului Public Comunitar Jude\ean de Eviden\a aPersoanelor Vaslui.

DIRECTOR EXECUTIV,

CEPOI   OANA - ANDREEA