0235-310116
spcjepvaslui@yahoo.com
Adresa str. Stefan cel Mare, nr. 70, Municipiul Vaslui

INFORMARE

M~SURI DE PREVENIRE A R~SP^NDIRII COVID-19

Începând cu data de 12.03.2020, în contextul prevenirii riscului de răspândire a infecției cu coronavirus, la sediul Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor, situat în mun. Vaslui, str. }tefan cel Mare nr. 70, pentru perioada 12.03-31.03.2020, au fost dispuse următoarele măsuri pentru activitățile desfăşurate:

Ø Activit`\ile de audien\` la sediul Serviciului Public Comunitar Jude\ean de Eviden\` a Persoanelor Vaslui, situat în mun. Vaslui, str. }tefan cel Mare nr. 70, se suspend` p@n` la data de 31.03.2020.

Ø Activitatea de depunere a peti\iilor sau a altor solicit`ri se va realiza prin coresponden\` po]tal` sau on-line pe adresa de e-mail a institu\iei spcjepvaslui@yahoo.com.

Ø Se suspend` depunerea la sediul S.P.C.J.E.P. a solicit`rilor de furniz`ri de date cu caracter personal. Cererile formulate în acest sens, înso\ite de documentele justificative, se vor transmite prin coresponden\` po]tal`.

Ø Solicit`rile privind eliberarea avizului pentru transcrierea certificatelor de stare civil`, rectificarea actelor de stare civil` ]i depunerea dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativ` se primesc prin coresponden\` po]tal` (militar` sau civil`) sau la sediul institu\iei de la ofi\erii de stare civil` de la UAT-urile de pe raza jude\ului Vaslui. Rela\ii suplimentare se dau telefonic sau pe adresa de e-mail spcjepvaslui@yahoo.com.

Ø Informa\ii privind activitatea institu\iei sau stadiul documentelor depuse se pot ob\ine la tel/fax 0235/310116; 0235/310117 sau la adresa de e-mail JLIB_HTML_CLOAKING

Ø Preluarea/predarea documentelor se va realiza direct la secretariatul institu\iei.

În func\ie de evolu\ia situa\iei la nivel na\ional, m`surile pot fi prelungite pentru o perioad` ce va fi stabilit` ulterior.