0235-310116
spcjepvaslui@yahoo.com
Adresa str. Stefan cel Mare, nr. 70, Municipiul Vaslui

Acte Normative

Acte normative

care reglementeaza organizarea si functionarea

Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor

 

 

 

1.        Constitutia Romaniei;

2.      Ordonanta Guvernului nr. 84/2001privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.       Hotararea Consiliului Judetean Vaslui nr. 136/28.01.2004 privind infiintarea si functionarea Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vaslui;

4.      Legea nr. 119/1996cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

5.      Hotararea de Guvern nr. 64/2011pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila;

6.      Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 97/2005privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata prin Legea nr. 290/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

7.      Hotararea de Guvern nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedința si actele de identitate ale cetatenilor romani;

8.      Hotararea de Guvern nr. 1367/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date;

9.      Legea nr. 677/2001pentru  protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

10.  Legea nr. 544/2001privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

11.  Hotararea  de Guvern nr. 123/2002pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

12.  Ordonanta Guvernului nr. 27/2002privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

13.  Hotararea de Guvern nr. 839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil, cu modificarile si completarile ulterioare;

14.  Ordonanta Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de identitate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

15.  Hotararea de Guvern nr. 1982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de identitate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

16.  Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

17.  Legea nr. 21/1991 a cetateniei romane, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

18.  Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

19.  Hotararea de Guvern nr. 350/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei si a Regulamentului de Organizare si functionare a Consiliului de coordonare de pe langa Oficiul Roman pentru Adoptii;

20.  Ordonanta Guvernului nr. 41/2003privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice;

21.  Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

22.  Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

23.  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

24.  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice;